Opzeggingen

Opzeggingen:
Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk of per email geschieden, voor 1 juli. U kunt uw opzegging versturen via deze site (via Contact), via email bij het secretariaat: secretariaat.houvast@gmail.com of  via brief bij de ledenadministratie (zie bestuurspagina voor adresgegevens).
Reeds betaalde contributie wordt bij het onderbreken van het lidmaatschap niet verrekend.

Bij te late opzegging wordt er € 25 administratie kosten in rekening gebracht. Bij opzegging na 1 oktober wordt het gehele lidmaatschap in rekening gebracht.