Technische Commissie

De leden van de technische commissie bereiden de lessen voor, geven leiding, en volgen hiervoor cursussen. Zij zijn dan ook gediplomeerd met minimaal een V.L.G. diploma. De technische commissie bestaat uit:

Jolanda Bakhuizen          0172-230759
Jolanda van der Bosch   0172-589493
Marit de Groot                   06-50901829
Corrie Remerij                   0172-588982
Sven Remerij                      06-18126680
Lisa Roeloffs                       0172-588352
Mirjam Schrameijer         0172-741186
Marielle Taal                      06-34831953

Zij worden bijgestaan door een aantal assistenten:
Jet Kooter,   Lynn Slootweg

Juryleden:
Cristel van Wissen

De juryleden hebben een jurycursus gevolgd en worden regelmatig geïnformeerd over de wedstrijddisciplines die zij ontvangen van de KNGU. Zij kunnen jureren bij de turnwedstrijden die gehouden worden bij de eigen vereniging, maar worden ook bij regionale wedstrijden of wedstrijden bij andere verenigingen.

We hebben ook altijd de ruimte voor stagiaires. Neem dan contact op met 1 van de trainers of bestuursleden.