Kas Commissie

De Kas Controle Commissie bestaat uit 2 mensen die in februari voor de Algemene Ledenvergadering bij de penningmeester de boeken controleren.
Een lid van de Kas Controle Commissie mag 2 jaar zitting nemen in de Commissie.